Mapnik 3

Mapnik 3 se začíná přesouvat z kategorie technology preview do kategorie alfa, ačkoli oficiálně je už devátá release. Začíná umět to, co potřebujeme na turistické a jiné trasy - označit cestu více než jedním symbolem, aniž by se musel strašlivě ohýbat.

Některé čáry jsou dost kostrbaté, tak si ještě počkáme a pak se otevřou nové možnosti ve vykreslování - zase půjde dostat tho do mapy víc. Na obrázku je výsledek z Mapniku 3.0.8 a cesta, která je jak pro koně (červená), tak pro kola (zelená).