Překryvy parcel v okrese Uherské Hradiště (aktualizováno)

Edit: Překrývající se parcely byly z RÚIAN už dávno řádně smazány. Ve zdejší databázi ke smazání nedošlo, protože byla chybně deklarovaná proměnná v ruian2pgsql. Identifikační číslo parcely přeteklo a vzniklo z toho záporné číslo. Z DB se pak mazaly neexistující (záporná) čísla parcel.

Po vydání nových stavových souborů RÚIAN k 31.8.2016 bude muset být celý RÚIAN znovu nahrán. Databáze se tedy dostane do pořádku začátkem září.

</Edit:>

Objevil se další větší problém v RÚIAN, a to překryvy parcel v okrese Uherské Hradiště. Začalo to před několika měsíci nenápadně několika parcelami. Měl jsem zato, že prekryvy jsou způsobeny nepřesností transformace mezi souřadnicovými systémy, nicméně překryvy 100% tím způsobeny určitě nejsou.

Strojově spočítáno, že se jedná o 23165 dvojic parcel, ovšem může jich být o něco méně. Několik desítek či stovek překryvů opravdu může být nepřesností transformace.

V přiložené tabulce je seznam k dnešnímu dni. Pro každou dvojici parcel obsahuje ID parcely, kmenové číslo a číslo za lomítkem, kód katastrálního území, velikost překryvu v procentech a souřadnice.

Je zajímavé, že i webová aplikace ČÚZK hlásí chyby. Vezměme si například dvojici parcel 53165763010 a 3166040742. V prvním případě dostaneme z webu RÚIAN korektní odpověď: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/53165763010 . Ve druhém případě skončí dotaz chybou: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/3166040742 . Upozorňuji, že pokud se zeptám na nesmyslné (neexistující) číslo parcely, nedostanu chybu, ale hlášku, že parcela neexistuje.

Vzhledem k tomuto problému nelze aktualizovat vrstvu landuse v okrese Uherské Hradiště. Upozorňuji na tento článek p. Součka, snad tuto informaci předá na správná místa.