Co znamenají barvy a duchové ve vrstvě budov?

Trocha historie - Dalibor, aktivní člen OSM komunity v konferenci prohlásil cosi ve smyslu, že RÚIAN je strašný, protože v něm jsou neviditelné budovy. Tak jsem se rozhodl tyto neviditelné budovy zviditelnit. Aby byla zachována magičnost neviditelných budov (podobně jako Neviditelné Univerzity), jsou tyto budovy vykreslovány jako duch. Budova totiž má jednak svůj polygon, tedy geometrický tvar, a dále definiční bod, což nevím úplně přesně, jak je definován, ale je to bod, který má ležet uvnitř budovy v blízkosti jejího středu. V RÚIAN dosud nejsou digitalizovaná všechna katastrální území. Na těch územích, která nejsou digitalizovaná, data neobsahují tvary budov, ale jen jejich definiční bod. Tento definiční bod se na mapě zobrazuje jako duch - neviditelná budova. Budovy bez geometrie, zobrazované jako duch, jsou v RÚIAN i na zdigitalizovaných KÚ (katastrálních územích). Jedná se o některé druhy staveb, které v RÚIAN nikdy geometrii mít nebudou z technických či legislativních důvodů - podrobnosti by vysvětlil ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální). Nic není dokonalé, ani data v RÚIAN. Proto vrstva budov obsahuje znázornění takových nedokonalostí v datech. Můžeme se setkat s těmito symboly:

  • růžová budova - ta je v pořádku, má definiční bod i geometrii a definiční bod je uvnitř budovy nebo někde poblíž, do vzdálenosti 10 metrů
  • červená budova - definiční bod chybí
  • červená budova, spojená s červeným duchem červenou čárou - budova, jejíž definiční bod je příliš daleko od vlastní budovy. Rekord je cca 221km, spojnice Klatovy-Polička.
  • růžový duch - definiční bod budovy, která nemá geometrii. Na nezdigitalizovaných KÚ je to normální, na zdigitalizovaných to může být ten typ budovy, který se s geometrií do RÚIAN nedává nebo to může být opomenutí. Kromě opomenutí je to, snad si správně pamatuji, ještě situace, kdy se nově postaví budova. V tom případě se nejprve zavádí jen definiční bod a teprve později, až se majitel dostaví na katastrální úřad, se zavede i geometrie. Proč to tak je, to nevím.
  • šedá budova - takto se vykresluje budova, která byla z nějakého důvodu označena za neplatnou, chybnou, byla zbourána, má špatnou geometrii apod. Budovy takto označují sami členové OSM komunity. Momentálně je pracovní verze tohoto seznamu na http://ruian.poloha.net/neplatne-budovy.