AGAIN: Maintenance scheduled for your VPS

With this e-mail, we would like to inform you that there is an immediate need for a short maintenance for your VPS M SSD (no setup)+ (IPaddress 5.189.142.205). Our technicians will do everything in their power to finish all tasks as quickly as possible. Unfortunately, there was no way to announce this maintenance earlier, which is why we apologize for any inconvenience.  The maintenance will take place on Monday, 22nd October at 08:10 UTC+2. The offtime is expected to last no longer than 45 minutes.

Important: Maintenance scheduled for your VPS

With this e-mail, we would like to inform you that there is an immediate need for a short maintenance for your VPS M SSD (IP address 5.189.142.205). Our technicians will do everything in their power to finish all tasks as quickly as possible. Unfortunately, there was no way to announce this maintenance earlier, which is why we apologize for any inconvenience.  The maintenance will take place on Friday, 19th October at 10:30 UTC+2 in a time window of 60 minutes.The offtime of your VPS is expected to last no longer than 15 to 30 minutes.

Překryvy parcel v okrese Uherské Hradiště (aktualizováno)

Edit: Překrývající se parcely byly z RÚIAN už dávno řádně smazány. Ve zdejší databázi ke smazání nedošlo, protože byla chybně deklarovaná proměnná v ruian2pgsql. Identifikační číslo parcely přeteklo a vzniklo z toho záporné číslo. Z DB se pak mazaly neexistující (záporná) čísla parcel.

Po vydání nových stavových souborů RÚIAN k 31.8.2016 bude muset být celý RÚIAN znovu nahrán. Databáze se tedy dostane do pořádku začátkem září.

</Edit:>

Objevil se další větší problém v RÚIAN, a to překryvy parcel v okrese Uherské Hradiště. Začalo to před několika měsíci nenápadně několika parcelami. Měl jsem zato, že prekryvy jsou způsobeny nepřesností transformace mezi souřadnicovými systémy, nicméně překryvy 100% tím způsobeny určitě nejsou.

Plánovaná omezení provozu v noci z 21. na 22. března

On Tuesday morning March 22nd between 01:00 and 03:00 CEST maintenance will take place in the cluster in which your VPS is hosted. In the past weeks a bug was discovered in the firmware of the redundant switches in this cluster. During this maintenance the firmware of the switches will be replaced in turns. This will cause a failover to occur between switches.

Due to this failover your VPS could briefly suffer from decreased accessibility. Afterwards the connectivity of your VPS will automatically be restored. No response is required from your part.

Kind regards,
TransIP

Stránky