Překryvy parcel v okrese Uherské Hradiště (aktualizováno)

Edit: Překrývající se parcely byly z RÚIAN už dávno řádně smazány. Ve zdejší databázi ke smazání nedošlo, protože byla chybně deklarovaná proměnná v ruian2pgsql. Identifikační číslo parcely přeteklo a vzniklo z toho záporné číslo. Z DB se pak mazaly neexistující (záporná) čísla parcel.

Po vydání nových stavových souborů RÚIAN k 31.8.2016 bude muset být celý RÚIAN znovu nahrán. Databáze se tedy dostane do pořádku začátkem září.

</Edit:>

Objevil se další větší problém v RÚIAN, a to překryvy parcel v okrese Uherské Hradiště. Začalo to před několika měsíci nenápadně několika parcelami. Měl jsem zato, že prekryvy jsou způsobeny nepřesností transformace mezi souřadnicovými systémy, nicméně překryvy 100% tím způsobeny určitě nejsou.

Plánovaná omezení provozu v noci z 21. na 22. března

On Tuesday morning March 22nd between 01:00 and 03:00 CEST maintenance will take place in the cluster in which your VPS is hosted. In the past weeks a bug was discovered in the firmware of the redundant switches in this cluster. During this maintenance the firmware of the switches will be replaced in turns. This will cause a failover to occur between switches.

Due to this failover your VPS could briefly suffer from decreased accessibility. Afterwards the connectivity of your VPS will automatically be restored. No response is required from your part.

Kind regards,
TransIP

Porucha(?) na Geofabrik

Edit (7.12.2015): vypadá to, že porucha je odstraněna. Bližší info nemám.

Zdá se, že dnes, 6.12.2015, se něco asi rozbilo na Geofabrik. Dnešní změnový soubor má 1 GB, normálně má 1000x méně, tedy necelý 1 MB. Kompletní data mají normálně skoro 600 MB, dnešní kompletní data mají 91 MB. Namátkou jsem se podíval na Ukrajinu a tam
je to obdobné. U Polska taky.
Název dnešního změnového souboru je 998, přičemž názvy jsou 001, 002 atd.  Možná to souvisí s nadcházejícím "přetečením" toho číslování změnových souborů, neb přetečení je za dveřmi.
Jelikož $TMP mám 512 MB, tak se to nenahrálo, což je jen dobře.
Po vysvětlení příčiny tohoto jevu budu pokračovat v aktualizaci dat, teď to nelze.

Pro ilustraci - změnové soubory Geofabrik jsou na http://download.geofabrik.de/europe/czech-republic-updates/000/000/

Mapnik 3

Mapnik 3 se začíná přesouvat z kategorie technology preview do kategorie alfa, ačkoli oficiálně je už devátá release. Začíná umět to, co potřebujeme na turistické a jiné trasy - označit cestu více než jedním symbolem, aniž by se musel strašlivě ohýbat.

Některé čáry jsou dost kostrbaté, tak si ještě počkáme a pak se otevřou nové možnosti ve vykreslování - zase půjde dostat tho do mapy víc. Na obrázku je výsledek z Mapniku 3.0.8 a cesta, která je jak pro koně (červená), tak pro kola (zelená).

Stránky