PHP-7

Odvážně nahráno PHP-7, tak prosím o ohlášení všech případných problémů. Díky.

Tak ne.

Maintenance announcement Thursday night 7th of January

On Thursday night the 7th of January between 01h00 CEST and 03h00 CEST maintenance will take place in the cluster in which your VPS is hosted. During this maintenance the redundant switches of this cluster will be replaced. The firmware of the old switches is not backwards compatible with the firmware of the new switches. So these will be replaced simultaneously. During this maintenance window your VPS  will be paused for 30 minutes. After the maintenance your VPS will automatically resume its tasks.

Kind regards,
TransIP

Porucha(?) na Geofabrik

Edit (7.12.2015): vypadá to, že porucha je odstraněna. Bližší info nemám.

Zdá se, že dnes, 6.12.2015, se něco asi rozbilo na Geofabrik. Dnešní změnový soubor má 1 GB, normálně má 1000x méně, tedy necelý 1 MB. Kompletní data mají normálně skoro 600 MB, dnešní kompletní data mají 91 MB. Namátkou jsem se podíval na Ukrajinu a tam
je to obdobné. U Polska taky.
Název dnešního změnového souboru je 998, přičemž názvy jsou 001, 002 atd.  Možná to souvisí s nadcházejícím "přetečením" toho číslování změnových souborů, neb přetečení je za dveřmi.
Jelikož $TMP mám 512 MB, tak se to nenahrálo, což je jen dobře.
Po vysvětlení příčiny tohoto jevu budu pokračovat v aktualizaci dat, teď to nelze.

Pro ilustraci - změnové soubory Geofabrik jsou na http://download.geofabrik.de/europe/czech-republic-updates/000/000/

Mapnik 3

Mapnik 3 se začíná přesouvat z kategorie technology preview do kategorie alfa, ačkoli oficiálně je už devátá release. Začíná umět to, co potřebujeme na turistické a jiné trasy - označit cestu více než jedním symbolem, aniž by se musel strašlivě ohýbat.

Některé čáry jsou dost kostrbaté, tak si ještě počkáme a pak se otevřou nové možnosti ve vykreslování - zase půjde dostat tho do mapy víc. Na obrázku je výsledek z Mapniku 3.0.8 a cesta, která je jak pro koně (červená), tak pro kola (zelená).

Stránky