Co znamenají barvy a duchové ve vrstvě budov?

Trocha historie - Dalibor, aktivní člen OSM komunity v konferenci prohlásil cosi ve smyslu, že RÚIAN je strašný, protože v něm jsou neviditelné budovy. Tak jsem se rozhodl tyto neviditelné budovy zviditelnit. Aby byla zachována magičnost neviditelných budov (podobně jako Neviditelné Univerzity), jsou tyto budovy vykreslovány jako duch. Budova totiž má jednak svůj polygon, tedy geometrický tvar, a dále definiční bod, což nevím úplně přesně, jak je definován, ale je to bod, který má ležet uvnitř budovy v blízkosti jejího středu.

Stránky