Překryvy parcel v okrese Uherské Hradiště (aktualizováno)

Edit: Překrývající se parcely byly z RÚIAN už dávno řádně smazány. Ve zdejší databázi ke smazání nedošlo, protože byla chybně deklarovaná proměnná v ruian2pgsql. Identifikační číslo parcely přeteklo a vzniklo z toho záporné číslo. Z DB se pak mazaly neexistující (záporná) čísla parcel.

Po vydání nových stavových souborů RÚIAN k 31.8.2016 bude muset být celý RÚIAN znovu nahrán. Databáze se tedy dostane do pořádku začátkem září.

</Edit:>

Objevil se další větší problém v RÚIAN, a to překryvy parcel v okrese Uherské Hradiště. Začalo to před několika měsíci nenápadně několika parcelami. Měl jsem zato, že prekryvy jsou způsobeny nepřesností transformace mezi souřadnicovými systémy, nicméně překryvy 100% tím způsobeny určitě nejsou.

Plánovaná omezení provozu v noci z 21. na 22. března

On Tuesday morning March 22nd between 01:00 and 03:00 CEST maintenance will take place in the cluster in which your VPS is hosted. In the past weeks a bug was discovered in the firmware of the redundant switches in this cluster. During this maintenance the firmware of the switches will be replaced in turns. This will cause a failover to occur between switches.

Due to this failover your VPS could briefly suffer from decreased accessibility. Afterwards the connectivity of your VPS will automatically be restored. No response is required from your part.

Kind regards,
TransIP

PHP-7

Odvážně nahráno PHP-7, tak prosím o ohlášení všech případných problémů. Díky.

Tak ne.

Maintenance announcement Thursday night 7th of January

On Thursday night the 7th of January between 01h00 CEST and 03h00 CEST maintenance will take place in the cluster in which your VPS is hosted. During this maintenance the redundant switches of this cluster will be replaced. The firmware of the old switches is not backwards compatible with the firmware of the new switches. So these will be replaced simultaneously. During this maintenance window your VPS  will be paused for 30 minutes. After the maintenance your VPS will automatically resume its tasks.

Kind regards,
TransIP

Stránky